Biểu dương gương điển hình và trao giải báo chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật, 15:24, Thứ Ba, 08/09/2020 (GMT+7)

Sáng 8/9/2020, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  năm 2019.

NHÓM PHÓNG VIÊN