Đặt bẫy bắt chuột cống nhum

Cập nhật, 15:52, Thứ Ba, 23/07/2019 (GMT+7)

Vào thời điểm này ngoài đồng ruộng các xã Thạnh Quới, Phú Quới, Hòa Phú, Phú Đức và Lộc Hòa (Long Hồ) đã thu hoạch xong lúa Hè Thu  nên chuột vào các vườn đất gò, hay bờ mẫu để trú ngụ. Nắm được đặc tính này nhiều người đã dũng bẫy để bắt chúng.