Đầu năm đi lễ Lăng ông

Cập nhật, 17:08, Thứ Bảy, 09/02/2019 (GMT+7)

Nhớ về thăm lại Trà Ôn

Tháng giêng, mùng bốn, giỗ ông Ngọc Hầu”

Câu ca dao như lời nhắc nhớ những thế hệ đời sau không quên tài đức và ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân đối với dân, với nước. Là lời mời du khách về dự Lễ hội Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều Bát Nguyễn Văn Tồn, tại ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, vào ngày mùng 3, mùng 4 tháng Giêng âm lịch hàng năm