Vĩnh Long thực hiện một cửa liên thông theo hướng hiện đại

Cập nhật, 11:42, Thứ Sáu, 17/02/2017 (GMT+7)

Đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo thuận tiện nhất cho công dân khi đến giao dịch thủ tục hành chánh. Đó là một trong những mục tiêu cơ bản trong việc thực hiện hệ thống một cửa liên thông theo hướng hiện đại mà tỉnh ta vừa vận hành chính thức.

Thực hiện:  NHÓM PV