Ngụy trang thuốc lá lậu trong giỏ xách đựng vịt

Cập nhật, 17:16, Thứ Ba, 27/10/2015 (GMT+7)

Khi kiểm tra phát hiện bên trong cất giấu 600 gói thuốc lậu, gồm 200 gói hiệu Jet, 300 gói hiệu Hero, 100 gói hiệu Scott. Số thuốc lá lậu này được giấu trong giỏ xách, phía trên miệng giỏ xách chất vịt lên để ngụy trang.