Kỷ niệm 100 năm ngày Công Thần miếu được tái lập

Cập nhật, 15:47, Thứ Hai, 11/06/2018 (GMT+7)

Ngày 10/6/2018, Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày Công Thần miếu được tái lập (1918); nguyên gốc Công Thần miếu chính là miếu Hội Đồng Vĩnh Long, dân gian gọi là Đình Khao- được thành lập năm Minh Mạng thứ 17, tức năm 1837, tại thôn Thanh Mỹ Đông, huyện Vĩnh Bình, nay là Phường 5, TP Vĩnh Long.

 Các đại biểu dự lễ 100 năm ngày tái lập Công Thần miếu Vĩnh Long.
Các đại biểu dự lễ 100 năm ngày tái lập Công Thần miếu Vĩnh Long.

Công Thần miếu được bảo tồn, thờ phụng nguyên vẹn, chu đáo 85 đạo sắc. Qua các đạo sắc cho thấy, đây là ngôi đình duy nhất hội tụ gần như đầy đủ hệ thống thần linh Nam Bộ được triều đình phong kiến chính thức sắc phong.

Tại buổi lễ, một cuộc hội thảo nhằm làm rõ thêm quá trình hình thành, những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Công Thần miếu; qua đó nhận thức rõ vai trò quan trọng của ngôi đình và 85 đạo sắc. Đồng thời, có những đóng góp, đề xuất trong công tác bảo tồn, phát huy di sản quý báu của dân tộc.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG