Thiêng liêng nguồn cội

Cập nhật, 05:17, Thứ Bảy, 13/04/2019 (GMT+7)

Mùng mười tháng ba- cả dân tộc hướng về ngày Giỗ Tổ. Ở vùng đất phương Nam xa xôi này, cháu con đều chung lòng thành kính nhớ về nguồn cội thiêng liêng. Tri ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương đã khai hoang lập ấp, dựng nước Văn Lang, xây núi sông bờ cõi rạng rỡ mãi đến ngày nay.

Trải mấy ngàn năm, như còn vẳng lời nguyện bên cột đá thề của Thục Phán An Dương Vương khi được Hùng Vương thứ 18 truyền ngôi: “Nguyện có trời cao lồng lộng soi xét, nước Nam được trường tồn, lưu ở miếu Tổ Hùng Vương. Nguyện đời đời trông nom lăng miếu họ Hùng và giữ gìn giang sơn gấm vóc mà Hùng Vương trao lại...”.

Cũng ở nơi Đất Tổ này, Bác Hồ đã dặn dò: “Ngày xưa Vua Hùng đã có công dựng nước, nay Bác cháu ta phải ra công giữ lấy nước”.

Càng tự hào hơn, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” giờ đây đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của nhân loại. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được tôn là tín ngưỡng phổ quát trong hệ chuẩn văn hóa Việt Nam.

Người Việt lập làng ở đâu thì lập đền thờ Vua Hùng ở đấy với quan niệm con cháu ở đâu thì tổ tiên cũng đến ở đó. Không chỉ có mặt ở hầu khắp các địa phương trong cả nước mà còn có mặt ở khắp thế giới, cứ nơi nào có cộng đồng người Việt sinh sống thì ở đó “nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba”.

Tại Vĩnh Long, hàng năm, vào ngày Giỗ Tổ là hàng ngàn người dân, từ các cụ già đến con trẻ, từ lãnh đạo các địa phương, cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp đến mỗi gia đình đầy đủ dâu rể, cháu con, cùng nhau đến dâng hương, dâng phẩm vật quê nhà lên bàn thờ Vua Hùng- một lòng thành kính tri ân cứ tiếp nối như mạch nguồn chảy mãi.

Hướng về nguồn cội, tưởng nhớ Vua Hùng, hiểu thêm nghĩa “đồng bào” nhường cơm sẻ áo. Càng thấy thêm trách nhiệm với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, sinh dân, hun đúc tinh thần dân tộc.

Giỗ Tổ Hùng Vương chính là biểu tượng tinh thần về truyền thống lịch sử và ý thức đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Trong tâm hồn mỗi người dân Việt, Vua Hùng- Quốc Tổ đã thấm sâu vào ý thức tự tôn, tự hào dân tộc. 

PHƯƠNG NAM