Đối thoại với doanh nghiệp tư nhân

Cập nhật, 07:41, Thứ Ba, 23/04/2019 (GMT+7)

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 sẽ diễn ra vào ngày 2- 3/5/2019, do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và Nghị quyết 98-NQ/CP của Chính phủ”.

Diễn đàn năm nay hướng tới 3 mục tiêu lớn, đánh giá quá trình thực hiện và bài học kinh nghiệm sau 2 năm triển khai Nghị quyết 10/-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), quảng bá các thành tựu phát triển và những đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, tạo cơ hội cho các cơ quan, tổ chức và doanh nhân trong cả nước được đề xuất, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ về hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khu vực kinh tế này phát triển nhanh hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hiện doanh nghiệp tư nhân đang đóng góp từ 40-43% cho GDP cả nước, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động. Năm 2018 cũng là năm đã chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân. Giai đoạn 2016- 2018, đầu tư của khu vực ngoài nhà nước tăng từ 38,9% lên 43,3%. Năm 2018, nhiều tập đoàn tư nhân của Việt Nam đã khẳng định vị trí khi thực hiện nhiều dự án có tầm cỡ thế giới như sản xuất ô tô, xe máy điện hay triển khai những dự án hạ tầng giao thông từ sân bay, cảng biển, đường cao tốc.

Tại diễn đàn này, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương tham gia đối thoại, lắng nghe hiến kế, trao đổi với 2.500 doanh nhân tư nhân theo tinh thần công- tư đối thoại và hợp tác để góp phần tháo gỡ các rào cản, nút thắt cho phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; để thúc đẩy tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, đúng hướng.

Khối kinh tế tư nhân được kỳ vọng sẽ còn có thể bứt phá và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng trong năm 2019 này.

HOÀNG HÀ