Gỡ vướng bảo hiểm nông nghiệp

Cập nhật, 08:50, Thứ Sáu, 19/01/2018 (GMT+7)

Việt Nam là một nước nông nghiệp, nhưng hàng năm thiên tai, dịch bệnh đã cướp đi của người nông dân khối tài sản ước tính 1,5% GDP. Vì vậy, người nông dân cần một sự bảo đảm cho thành quả và công sức lao động của mình và bảo hiểm nông nghiệp chính là cứu cánh khi rủi ro.

Những năm gần đây, mặc dù các cơ chế chính sách đã ban hành tạo điều kiện cơ sở để các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức triển khai thực hiện nhưng nông dân vẫn thờ ơ tham gia, còn đơn vị bảo hiểm cũng không mấy mặn mà.

Tính đến cuối năm 2017, cả nước có gần 16 triệu hộ nông thôn. Nhưng tỷ lệ tham gia bảo hiểm nông nghiệp là không đáng kể. Sau hơn 30 năm triển khai, đến nay cũng chỉ có vài công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp.

Không tham gia bảo hiểm nông nghiệp vì lo đẩy chi phí, nông dân còn lo không được đền bù thiệt hại một cách thỏa đáng. Ở chiều ngược lại, những người bán bảo hiểm là các doanh nghiệp cũng không quá thiết tha với chính sản phẩm đem đi bán của mình, bởi họ không có lời.

Nguyên do có nhiều nhưng cái chính là nền tảng về mặt pháp lý và thể chế của vấn đề bảo hiểm chưa chuẩn.

Bảo hiểm là hợp đồng giữa người sản xuất và doanh nghiệp bảo hiểm và muốn hợp đồng này tốt thì phải có môi trường pháp lý và thể chế tốt. Khi một bên phá hợp đồng hoặc không tuân thủ hợp đồng thì cách xử lý cũng rất khó giải quyết. Cơ sở pháp lý cho những vấn đề này vẫn còn thiếu và yếu.

Thực tế cho thấy, trong nông nghiệp, việc đánh giá rủi ro và mức độ ảnh hưởng rủi ro đến các vùng là khác nhau. Bởi vậy, việc xác định, quản lý rủi ro đối với doanh nghiệp là khó khăn.

Vì vậy, bảo hiểm nông nghiệp chỉ có thể thực hiện thành công khi trở thành một chính sách của Nhà nước. Để thực thi một chính sách của Nhà nước, không chỉ có sự tham gia của các doanh nghiệp bảo hiểm mà cần có sự tham gia, quan tâm của tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội. 

HOÀNG HÀ