Tăng trưởng xanh

Cập nhật, 05:29, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)

Hiện nay, mọi người nói nhiều về nền kinh tế xanh, về tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, từ nhận thức tới ý thức và hành động vẫn còn khoảng cách.

Tại hội thảo “Lồng ghép chiến lược tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội cấp tỉnh” diễn ra đầu tháng 12 này, TS. Phan Đức Hiếu- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đưa ra nhận xét: Chiến lược tăng trưởng xanh là cần thiết nhưng chưa được đưa vào công tác thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương.

Từ tháng 9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh nhưng đến nay, cả nước mới có khoảng 40 tỉnh- thành có kế hoạch tăng trưởng xanh cấp tỉnh. Đáng lưu ý là các tỉnh này cũng không bố trí được kinh phí thực hiện.

Một trong số nguyên nhân là chính quyền địa phương không thấy có sức ép phải thực hiện, không thấy đây là việc cần phải làm.

Đây sẽ là điểm yếu đặc biệt đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khi các công ty mong muốn thu hút nguồn vốn và tìm kiếm khách hàng, đối tác từ nước ngoài.

Ngày nay, các tổ chức tài chính chuyên nghiệp đều có chỉ tiêu về tăng trưởng xanh trong đánh giá đầu tư, và dân chúng ngày càng nhạy cảm hơn đối với những hoạt động ảnh hưởng tới môi trường của doanh nghiệp.

Đã đến lúc phải thay đổi, phải hướng đến phát triển kinh tế bền vững, không thể có chuyện trong lúc nền kinh tế đang theo hướng tăng trưởng xanh nhưng nguồn nhiệt điện vẫn phát triển ào ào, trong khi thực tế đang có nhiều nguồn điện khác có tiềm năng để thay thế.

Ai cũng hiểu, chiến lược thì ở tầm quốc gia, nhưng hành động thì phải từ địa phương đi lên. Song song đó, các kế hoạch cần bảo đảm tính khả thi về năng lực thực hiện, chú trọng đến tính đa mục tiêu, liên vùng, liên ngành, liên lĩnh vực, và phải có sự tham gia chung tay của cả cộng đồng. 

HOÀNG HÀ