Để luật sai, lỗi do ai?

Cập nhật, 08:39, Thứ Ba, 05/07/2016 (GMT+7)

Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 vào chương trình xây dựng Luật và pháp lệnh năm 2016.

Trả lời báo chí: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng cho rằng: Việc phát hiện ra sai sót trong Bộ luật Hình sự năm 2015 là từ phía cử tri, các nhà chuyên môn, chuyên gia pháp luật, báo chí. Cũng theo ông Đỗ Mạnh Hùng: “Để xảy ra sai sót trong Bộ luật Hình sự năm 2015 là trách nhiệm của Quốc hội và trách nhiệm cá nhân tôi, người đã bỏ phiếu thông qua bộ luật. Đây là lỗi với cử tri. Còn việc xác định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân hay cá thể hóa trách nhiệm thế nào thì tới đây sẽ làm rõ thêm”.

Ai cũng biết, Bộ luật Hình sự là đạo luật quan trọng, hạn chế trực tiếp quyền con người, quyền công dân đã được Hiến pháp bảo hộ.

Điều đó cho thấy, vai trò giám sát hết sức quan trọng của cử tri và nhân dân với hoạt động của Quốc hội. Quốc hội khóa XIII sắp hết nhiệm kỳ, nhưng khóa XIV và những khóa tiếp theo cần phải chú ý đến vai trò giám sát của cử tri và nhân dân để làm sao nâng cao được chất lượng hoạt động của Quốc hội, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp.

HOÀNG HÀ