Chiếc cầu nối

Cập nhật, 15:07, Thứ Tư, 13/07/2016 (GMT+7)

Sau kết quả bầu cử đại biểu dân cử, HĐND các địa phương đã hoàn thành kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh theo quy định. Thời điểm này, các tân đại biểu dân cử đang tiến hành cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) đầu tiên của nhiệm kỳ.

TXCT là hoạt động đặc trưng, là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của đại biểu HĐND các cấp và là một hoạt động mang tính bắt buộc được quy định trong nhiều văn bản pháp luật nước ta.

TXCT là hoạt động không thể thiếu của các đại biểu HĐND, là dịp để cử tri kiểm tra, giám sát đại biểu do mình bầu ra thực hiện các công việc do mình ủy quyền. Qua đó thể hiện mối quan hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri. Đồng thời, nó cũng thể hiện rõ quan hệ giám sát giữa người đại biểu HĐND với cử tri, đại biểu HĐND là chiếc cầu nối giữa cử tri với cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Qua những cuộc TXCT của đại biểu dân cử cho thấy, thời gian đọc báo cáo của đại biểu còn quá dài, đồng nghĩa với thời gian dành cho phần phản ánh và trao đổi bị rút ngắn. Vì vậy, đại biểu không nên báo cáo quá dài mà cần chọn lọc thông tin, tùy theo đối tượng tiếp xúc để chuẩn bị nội dung cho phù hợp. Trong đó, dành thời gian thỏa đáng cho phát biểu trực tiếp của cử tri. TXCT cũng là cơ hội để đại biểu giải thích, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

TXCT là cơ hội để trao đổi giữa cử tri với đại biểu, nghe phản ánh từ 2 phía, nghe giải thích, giải trình của đại biểu và đại biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Với hầu hết cử tri, khi tìm đến với người đại diện của mình, vấn đề cử tri quan tâm không ngoài việc những đề xuất, kiến nghị của mình được quan tâm giải quyết như thế nào. Để tạo niềm tin của cử tri, đại biểu cần chủ động tham gia giải quyết các kiến nghị của cử tri sau tiếp xúc.

Làm sao để tránh nhàm chán, thu hút sự quan tâm và đặc biệt là tạo sự gắn kết hơn nữa tăng đối thoại giữa đại biểu dân cử và cử tri. 

HOÀNG HÀ