Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019

Cập nhật, 15:19, Thứ Tư, 25/03/2020 (GMT+7)

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long đã có Văn bản số 159 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2019 và gửi qua đường bưu điện, thư điện tử đến các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, đoàn thể; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công.

Theo hướng dẫn trên, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2019 chậm nhất là ngày 30/3/2020.

Hiện Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử đối với các tờ khai thuế và tờ khai: quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu: 02/QTT-TNCN, 05/KK- TNCN, 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH trên hệ thống thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn
Hiện Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử đối với các tờ khai thuế và tờ khai: quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu: 02/QTT-TNCN, 05/KK- TNCN, 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH trên hệ thống thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn

Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN

Theo Cục Thuế Vĩnh Long, chính sách thuế TNCN không có thay đổi so với các năm trước. Về đối tượng phải quyết toán thuế TNCN bao gồm: cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế TNCN nếu có số thuế phải nộp thêm; có số thuế nộp thừa có nhu cầu đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo; cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo; là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Ngành thuế lưu ý, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công phải thực hiện khai quyết toán thuế TNCN thì không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền.

Văn bản cũng hướng dẫn rõ từng trường hợp tổ chức trả thu nhập chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; tổ chức trả thu nhập sau khi tổ chức lại doanh nghiệp... quyết toán thuế TNCN theo quy định.

Đối tượng không phải thực hiện quyết toán thuế

Bao gồm: cá nhân cư trú có số thuế TNCN nộp thừa mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo; cá nhân cư trú không phát sinh số thuế phải nộp thêm; cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng có phát sinh khấu trừ hoặc tạm nộp trong năm.

Đối với tổ chức: không phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương tiền công; tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo quy định.

Văn bản hướng dẫn của ngành thuế cũng quy định cụ thể trường hợp cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập, cũng như cá nhân không được ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập.

Trường hợp cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Trong văn bản hướng dẫn, ngành thuế cũng lưu ý: thu nhập chịu thuế phải quyết toán năm 2019 là tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân thực nhận từ 1/1- 31/12/2019.

Khi thực hiện quyết toán thuế năm thì thu nhập tính thuế bình quân tháng được xác định bằng tổng thu nhập cả năm (12 tháng) trừ (-) tổng các khoản giảm trừ của cả năm sau đó chia cho 12 tháng.

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Đối với hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2019 ngành thuế lưu ý: khi kê khai quyết toán thuế các cá nhân cần điền đẩy đủ các thông tin; đối với hồ sơ hoàn thuế đề nghị ghi chính xác số tài khoản ngân hàng và mở tại ngân hàng- chi nhánh.

Tổ chức trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức. Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại cục thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại chi cục thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại cục thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Đối với cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì: cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cục thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Cá nhân đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập
cuối cùng.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2019 đối với tổ chức, cá nhân chậm nhất là ngày 30/3/2020.

Bài, ảnh: LÝ AN