Vũng Liêm

Nhờ mưa lớn nên độ mặn giảm dần

Cập nhật, 05:32, Thứ Năm, 13/06/2019 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Vũng Liêm, từ đầu năm đến nay, độ mặn có xuất hiện nhưng trễ hơn so với các năm, độ mặn xuất hiện cao nhất vào chiều 1/6/2019 tại cống Nàng Âm (3,5‰), vàm Vũng Liêm (2‰), chợ Vũng Liêm 1,5‰, nhưng thời điểm đó có những cơn mưa lớn đến độ mặn có xu hướng giảm dần đến chiều 4/6/2019 tại cống Nàng Âm (0,9‰), vàm Vũng Liêm (0,6‰) chợ Vũng Liêm (0,2‰) nên độ mặn không xâm nhập sâu vào nội đồng và không ảnh hưởng đến sản xuất, nuôi trồng và sinh hoạt của người dân.

Tình hình hạn, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của người dân địa phương trong năm 2016, nên lãnh đạo rất quan tâm và chỉ đạo ngành chuyên môn không được chủ quan, lơ là, phải thường xuyên theo dõi và cử cán bộ thường xuyên đo độ mặn ở cống Rạch Bàng và Láng Thé của tỉnh Trà Vinh giáp ranh huyện Vũng Liêm, nếu có độ mặn trên mức 1‰ thì phải tiến hành đo các điểm trên địa bàn huyện hàng ngày vào thời điểm đỉnh triều và thông báo số liệu đo được qua tin nhắn đến lãnh đạo UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã- thị trấn để tuyên truyền, hướng dẫn người dân địa phương chủ động đề phòng.

HỒNG LÊ