Đến 30/6, dự án chưa khởi công sẽ chuyển vốn sang dự án khác

Cập nhật, 05:16, Thứ Bảy, 13/04/2019 (GMT+7)

Đó là một trong những giải pháp đáng chú ý của BCĐ Xây dựng cơ bản (XDCB) tỉnh nhằm đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong quý II và tháng 5/2019.

Theo đó, BCĐ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện- thị- thành, các chủ đầu tư cần quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhanh chóng công tác thu hồi, phê duyệt phương án bồi hoàn giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng kịp thời cho nhà thầu thi công; hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, tổ chức khởi công công trình; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đạt kế hoạch, đảm bảo đến ngày 30/6/2019 tất cả các công trình/dự án được khởi công theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trường hợp đến ngày 30/6 dự án chưa được khởi công (trừ trường hợp đặc biệt), sẽ điều chuyển kế hoạch vốn sang các dự án khác ngoài ngành, lĩnh vực hoặc ngoài địa bàn có tiến độ thực hiện và giải ngân nhanh, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

BCĐ XDCB tỉnh cũng lưu ý, cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 47 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Chỉ thị 06 của UBND tỉnh về việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; Công văn số 164 của UBND tỉnh về việc chậm thông báo vốn đầu tư công năm 2019 đối với các dự án/công trình được bố trí vốn năm 2018 nhưng giải ngân thấp so kế hoạch được giao.

LÝ AN