Yêu cầu dồn toàn lực cho Dự án cao tốc Bắc- Nam

Cập nhật, 05:59, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu 32 tỉnh- thành phố có dự án cao tốc Bắc- Nam đi qua phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công trong thời gian sớm nhất, trong đó chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo.

Yêu cầu trên của Phó Thủ tướng được thể hiện trong thông báo, kết luận hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, hành lang vận tải Bắc- Nam có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, kết nối trung tâm chính trị Thủ đô Hà Nội và trung tâm kinh tế TP Hồ Chí Minh, đi qua 32 tỉnh và thành phố, kết nối 4 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung, phía Nam và vùng ĐBSCL, kết nối các đô thị lớn, cảng biển, trung tâm kinh tế lớn...

Để đáp ứng tiến độ dự án hoàn thành vào năm 2021 theo yêu cầu của Quốc hội, cần tập trung hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, quyết định đến tiến độ dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tối đa để triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

PV