Tết Chol Chnam Thmay 2019

Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn

Cập nhật, 06:00, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay theo tinh thần, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn, tăng cường đoàn kết phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.

Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay mang đậm bản sắc truyền thống của dân tộc.
Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay mang đậm bản sắc truyền thống của dân tộc.

Ngoài ra, vận động cộng đồng hỗ trợ đồng bào Khmer nghèo và tổ chức thăm viếng chùa, sư sãi, các gia đình chính sách người dân tộc Khmer tiêu biểu để mọi người, mọi nhà trong đồng bào dân tộc Khmer được vui đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay; ngành văn hóa phối hợp với các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh và các huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong chiến đấu cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer được nghỉ tết 3 ngày, kể từ ngày 14- 16/4/2019.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN