Huy động huấn luyện 1.082 quân nhân dự bị

Cập nhật, 05:46, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)

Theo đó, năm 2019, tỉnh Vĩnh Long được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu huy động huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên 1.082 quân nhân dự bị. Quân nhân đáp ứng đủ điều kiện về đạo đức, chính trị, sức khỏe.

Các đơn vị nhận quân: Lữ đoàn Công binh 25, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Trung đoàn Vận tải 659, Tiểu đoàn Trinh sát, Tiểu đoàn Đặc công, Tiểu đoàn Vệ binh (Quân khu 9) và các đơn vị dự bị động viên của tỉnh.

Thời gian qua, các đơn vị nhận nguồn của Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương trong việc xây dựng và huy động quân nhân dự bị. Năm 2018, việc đăng ký, quản lý, tổ chức biên chế, huy động quân nhân dự bị đạt 98% quân số, 100% về phương tiện kỹ thuật.

NGUYỄN THỊNH- TRƯỜNG CHINH