Diễn đàn khởi nghiệp

Nên đi một mình hay tìm cộng sự?

Cập nhật, 05:41, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)

Đó là câu hỏi không ít người đặt ra và dấy lên sự tranh luận: khi khởi nghiệp chúng ta nên đi một mình hay nên tiến hành cùng cộng sự?

Khởi nghiệp cùng cộng sự giúp chúng ta chia sẻ mọi thứ, từ vốn liếng đến những rủi ro trong kinh doanh, áp lực trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cộng sự sẽ hỗ trợ chúng ta trong công việc và giúp đỡ nhau để hoàn thiện hơn nữa các kỹ năng khác còn thiếu trong công việc.

Mỗi cá nhân có những ưu và khuyết điểm riêng, do đó, khi khởi nghiệp cùng cộng sự giúp chúng ta kiểm tra và tạo ra sự cân bằng trong công việc, đặc biệt là trong việc ra quyết định. Đó cũng là động lực giúp bạn tiến lên và thành công trong sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, khởi nghiệp một mình cũng có những ưu điểm riêng mà khi có cộng sự bạn không thể nào có được khi thực hiện cùng cộng sự.

Trước nhất, bạn có thể thực hiện đúng y khuôn ý tưởng của mình, theo sát nó và nuôi lớn nó, chỉ một mình bạn mới có quyền thay đổi nó như thế nào. Bạn sẽ toàn quyền quyết định mọi việc mà không phải thống nhất với ai, dĩ nhiên không cần tổ chức các cuộc họp hành, bỏ phiếu…

Dĩ nhiên, khi tự làm chủ thì năng suất làm việc dễ dàng đạt mức cao nhất. Sẽ không có sự phân tán tư tưởng, niềm tin hay sự tỵ nạnh công việc bởi vì chỉ có một mình bạn tự chủ, tự chịu trách nhiệm với ý tưởng khởi nghiệp của mình mà thôi. Bạn cũng sẽ thoải mái sắp xếp thời gian, luật lệ, quy tắc, chế độ ưu tiên trong công việc của mình.

Khởi nghiệp một mình hay cùng cộng sự đều có những ưu khuyết điểm riêng, tùy vào đặc điểm ý tưởng, con người bạn mà chọn hướng đi cho phù hợp. Hãy hiểu về bản thân mình trước, giải những bài toán về giá trị kinh tế, lợi hại của việc có hay không có cộng sự, trước khi quyết định mọi việc.

CAO HUYỀN