59 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư

Cập nhật, 15:21, Chủ Nhật, 10/03/2019 (GMT+7)

Đến nay, toàn tỉnh có 59 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư, chiếm 66% số xã xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thời gian qua, BCĐ xây dựng NTM từng xã đã xây dựng kế hoạch vận động xóa nhà tạm đối với những hộ có điều kiện, đồng thời tìm nguồn hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn xây mới nhà ở. Tập trung rà soát danh sách hộ có nhà tạm, nhà xuống cấp thuộc đối tượng được hỗ trợ để xây dựng kế hoạch trình cấp thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí hỗ trợ, nâng cấp xây nhà ở.

Để xây NTM đạt tiêu chí nhà ở dân cư thì xã phải không còn nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định từ 70% trở lên.

NGUYỄN PHƯƠNG