​Lực lượng vũ trang Vĩnh Long chính quy, sẵn sàng chiến đấu cao

Cập nhật, 12:46, Thứ Tư, 06/02/2019 (GMT+7)

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Dù trước hoàn cảnh nào, người quân nhân vẫn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó cũng là cơ sở, nền tảng để quân đội ta không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tết quân dân được tổ chức nhiều năm qua là cơ hội để bộ đội cùng ăn cùng ở cùng làm với người dân, củng cố thêm truyền thống đoàn kết quân và dân.
Tết quân dân được tổ chức nhiều năm qua là cơ hội để bộ đội cùng ăn cùng ở cùng làm với người dân, củng cố thêm truyền thống đoàn kết quân và dân.

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu

Năm 1945, đơn vị bộ đội đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long được thành lập với quân số khoảng 400 người. Tuy khiêm tốn về mặt lực lượng nhưng đây lại là tiền đề quan trọng tạo đà cho khắp nơi hình thành các đội du kích tập trung và dân quân.

Chỉ 4 năm sau, lực lượng bộ đội địa phương từ tỉnh, huyện và dân quân du kích xã, ấp được hình thành, có bộ máy chỉ huy quân sự 4 cấp (tỉnh đội, huyện đội, xã đội, ấp đội) và các cơ quan chuyên môn giúp việc, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng vũ trang.

Tuy tương quan lực lượng giữa ta và địch vào thời điểm đó không tương đồng, nhưng theo đồng chí Nguyễn Ký Ức- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, lực lượng vũ trang tỉnh luôn là lực lượng chính trị, đội quân vũ trang cách mạng tin cậy của Đảng và nhân dân, luôn trung thành vô hạn, giữ trọn lời thề với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Đó là chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng, của giai cấp, của dân tộc với tinh thần “Đảng bảo đi là đi, Đảng bảo đánh là đánh”.

Chỉ tính riêng trong năm 1965, lực lượng vũ trang tỉnh đã đánh 325 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 5.404 tên địch, diệt và bứt rút 37 đồn bót, bắn rơi 11 máy bay, bắn hư và cháy 31 xe quân sự, 11 tàu chiến, thu 370 súng các loại. 

Lực lượng thường trực được xây dựng theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Lực lượng thường trực được xây dựng theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

 

Bước vào Chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tỉnh thành lập thêm các tiểu đoàn và kiện toàn các đại đội binh chủng pháo binh, đặc công, công binh. Với thế và lực đó, ta đã giáng đòn bất ngờ vào sào huyệt địch, thay đổi cục diện chiến trường tạo tiền đề to lớn góp phần vào thắng lợi mùa Xuân 1975.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lực lượng vũ trang tỉnh tiến hành thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người lính lại xông pha trên mặt trận mới, từ khắp các vùng sâu, vùng xa, ở thành thị hay nông thôn đều có dấu chân anh bộ đội Cụ Hồ.

Các anh “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân, vì mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Vùng đất phèn Gò Găng hóa thành mảnh đất màu mỡ, đập Bến Giá vươn mình trở thành công trình thủy lợi quan trọng phục vụ tưới tiêu, canh tác nông nghiệp. Và vô số những công trình, phần việc khác minh chứng cho một thời gian khổ nhưng đầy tự hào, tô thắm thêm tình đoàn kết quân và dân.

Xây dựng quân đội có khả năng chiến đấu cao

Sau khi tỉnh Vĩnh Long được tái lập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng được tách ra cùng thời điểm tái lập Tiểu đoàn 857. Lực lượng vũ trang tỉnh được ổn định biên chế, xây dựng, huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên.

Lực lượng thường trực được xây dựng và kế thừa từ những lớp thanh niên ưu tú, sẵn sàng nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức cân đối và hợp lý, có dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân binh chủng.

Các đơn vị dự bị động viên được tổ chức huấn luyện thường xuyên, khả năng chiến đấu ngày càng được nâng lên. Công tác huấn luyện được tổ chức theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Nội dung huấn luyện phù hợp với các đối tượng, đảm bảo thời gian, đúng theo phân cấp.

Theo Thượng tá Trần Hoàng Quân- Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, yếu tố quan trọng để thực hiện tốt khâu đột phá về đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật là việc tổ chức học tập, quán triệt, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của các cấp và tuyên truyền, giáo dục, quản lý nắm chắc tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ.

Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật của các đối tượng theo kế hoạch đã xác định và tăng cường kiểm tra công tác huấn luyện các đơn vị, chỉ đạo các cơ quan đơn vị huấn luyện tại chức, huấn luyện thể lực.

Đại tá Phạm Văn Bé Tư- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- cho biết năm 2018 lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 533 của Đảng ủy Quân khu 9 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013- 2020 và những năm tiếp theo, cùng các mệnh lệnh, hướng dẫn chiến đấu.

Trong đó, tập trung vào 3 khâu đột phá: nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; gắn nâng cao chất lượng huấn luyện tổng hợp với các lực lượng; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Quá trình huấn luyện bám sát phương châm và yêu cầu, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án và thực tế chiến đấu, lấy thực hành làm chính.

Chú trọng huấn luyện thiên tai, huấn luyện kết hợp rèn luyện thể lực, thể dục, thể thao. Huấn luyện cho bộ đội sử dụng thuần thục và làm chủ vũ khí, trang bị, đảm bảo chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, phát huy sức mạnh của các tổ chức quần chúng.

Lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Trong ảnh: Lực lượng tự vệ Công ty TNHH Tỷ Xuân- doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên ở khu vực các tỉnh- thành thuộc Quân khu 9 thành lập.
Lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Trong ảnh: Lực lượng tự vệ Công ty TNHH Tỷ Xuân- doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên ở khu vực các tỉnh- thành thuộc Quân khu 9 thành lập.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên tổ chức giáo dục pháp luật, quán triệt và tổ chức duy trì thực hiện nghiêm túc điều lệnh, điều lệ và các chế độ quy định của quân đội. Huấn luyện điều lệnh kết hợp với rèn luyện kỷ luật, nhằm nâng cao ý thức tự giác, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước của cán bộ, chiến sĩ.

Song song, duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt chính quy, mang mặc quân phục, xưng hô, chào hỏi theo điều lệnh đã có nhiều tiến bộ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về quân nhân cách mạng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tỉnh đã tổ chức xây dựng lực lượng thường trực theo hướng tinh gọn, hiệu quả, được xây dựng, sắp xếp theo phương châm “Giỏi một việc, biết nhiều việc”. Dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp, lấy việc xây dựng chất lượng chính trị làm chính bảo đảm đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao”, hiện đã đạt 1,52% so dân số. Thực hiện phương châm “Xếp đúng chuyên nghiệp quân sự” đối với lực lượng dự bị động viên.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH