Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung dân vận chính quyền

Cập nhật, 16:04, Thứ Năm, 10/01/2019 (GMT+7)

Chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngày 10/1/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”.

Tại điểm cầu Vĩnh Long, đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.
Tại điểm cầu Vĩnh Long, đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung “công tác dân vận trong tham gia giải quyết khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài”, tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận; chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân…

Năm 2018, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA