Trên 26 tỷ đồng mua sắm thiết bị truyền hình lưu động

Cập nhật, 11:49, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm đầu tư mua sắm thiết bị truyền hình lưu động đáp ứng nhu cầu ghi hình các chương trình trực tiếp, các chương trình gameshow ở vùng sâu, vùng xa, góp phần tối ưu hóa việc sử dụng các thiết bị ghi hình lưu động và hoàn thiện công tác chuyên môn của Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long ở nhiều địa điểm khác nhau.

Quy mô đầu tư: hệ thống camera, hệ thống thiết bị video, hệ thống monitor kiểm tra, giao diện video/audio, hệ thống thiết bị audio, hệ thống liên lạc, vật tư và phụ kiện lắp đặt, xe cơ sở và thùng xe, dịch vụ. Tổng mức đầu tư 26,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: Năm 2018- 2020.

MINH DUY