Công đoàn tham gia giải quyết chế độ cho lao động nữ

Cập nhật, 11:49, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)

Năm 2018, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tham gia cùng các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách lao động nữ ở 86 lượt doanh nghiệp có đông lao động nữ.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tỷ Xuân thường xuyên kiểm tra chất lượng bữa ăn ca cho công nhân.
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tỷ Xuân thường xuyên kiểm tra chất lượng bữa ăn ca cho công nhân.

Nhìn chung, các đơn vị có sự quan tâm, phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt các chế độ chính sách cho lao động nữ về thực hiện chế độ nghỉ thai sản, khám sức khỏe, tham gia BHXH, BHYT, chi trả tiền lương, tiền thưởng, hỗ trợ bữa ăn ca, hỗ trợ tiền giữ trẻ… cho lao động nữ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho lao động nữ theo quy định pháp luật như: việc bố trí thời gian làm việc,

thời giờ nghỉ ngơi có nơi, có lúc chưa phù hợp; việc thực hiện trang bị dụng cụ bảo hộ lao động, để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động chưa đầy đủ; công tác tuyên truyền chính sách pháp luật trong lao động nữ còn hạn chế…

Thông qua kiểm tra, các cấp Công đoàn đã cùng các ngành chức năng giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về lương, thưởng, trợ cấp thai sản… cho 38.912 lao động nữ và hướng dẫn cho 1.316 nữ công nhân lao động ký kết hợp đồng lao động đúng luật.

Tin, ảnh: HẠNH UYÊN