Thông báo về việc xin ý kiến đóng góp của nhân dân cho danh sách dự kiến bổ sung vào ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 13:27, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)

Ngày 13/10/2016, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2458/QĐ-UBND về ngân hàng tên nhân vật lịch sử và sự kiện lịch sử để đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (sau đây gọi tắt là ngân hàng tên).

Ngân hàng này có 116 tên, gồm 109 tên nhân vật và 7 tên sự kiện.

Trước tình hình kinh tế- xã hội phát triển, đô thị ngày càng được mở rộng, tỉnh Vĩnh Long ngày càng có thêm nhiều công trình công cộng phục vụ đời sống dân sinh, số lượng 116 tên trong ngân hàng tên đã công bố đến nay không đáp ứng đủ nhu cầu.

Do đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên, đường phố và công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long - đã rà soát và đề xuất bổ sung vào ngân hàng tên 430 tên mới, nâng tổng số lên 546 tên.

Từng tên đề nghị bổ sung đều được Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên, đường phố và công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long giới thiệu sơ lược trên cơ sở chọn lọc thông tin từ các tài liệu lịch sử đáng tin cậy.

Tuy nhiên, để các tư liệu được thẩm tra và đóng góp đầy đủ, các tên được lựa chọn đưa vào ngân hàng tên mang tính tiêu biểu, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho muôn đời sau, Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên, đường phố và công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long gửi dự thảo xin ý kiến các tầng lớp nhân dân trong xã hội đối với 430 tên dự kiến trình HĐND tỉnh bổ sung vào ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long. Bao gồm:

- 56 tên đã tồn tại trong thực tế trên địa bàn tỉnh mà chưa có trong ngân hàng tên đường.

Qua thống kê, có 98 tên đã tồn tại trong thực tế mà chưa có trong ngân hàng tên. Trong đó, 30 tên trùng với tên đã có trong ngân hàng tên; 12 tên không rõ ràng về tiểu sử nhân vật hoặc nhân vật còn có nhiều ý kiến khác nhau về mặt lịch sử, đề nghị tách ra để xem xét riêng; 56 tên đề nghị bổ sung vào ngân hàng tên.

- 374 tên mới, gồm 25 tên địa danh nổi tiếng, 17 danh từ có ý nghĩa tiêu biểu, 20 tên di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh, 12 tên phong trào cách mạng và 300 tên nhân vật (các vị vua chúa, danh tướng Việt Nam thời cổ đại và thời phong kiến; các bậc cách mạng tiền bối, lãnh đạo đất nước, thủ lĩnh các phong trào yêu nước;

nhà nho yêu nước, nhà hoạt động cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ, Mẹ VNAH, tướng lĩnh quân đội thời chống Pháp và chống Mỹ; các nhân vật tiêu biểu trên các lĩnh vực trong lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại).

Bảng tóm tắt 430 tên được đề nghị bổ sung dài gần 200 trang A4, được đăng tải đầy đủ trên cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

>> Link Công thông tin điện tử tỉnh hoặc Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

>> Tải văn bản đóng góp: Bảng tóm tắt 430 tên được đề nghị bổ sung

Xin thông báo và mời các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến.

Thời gian đóng góp ý kiến: Từ 31/10 đến 15/11/2018.

Nơi tiếp nhận ý kiến: Phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 10 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long. ĐT: 02703823718. Email: thaovp01@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn!