Tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cập nhật, 14:44, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)

Ngày 8/11/2018, BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Qua đó, nhằm triển khai, tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh được thống nhất, khoa học và chặt chẽ; đảm bảo về thời gian và chất lượng; chuẩn bị tốt các điều kiện về nguồn lực, kinh phí và điều kiện khác cho việc triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra.

Theo yêu cầu của kế hoạch, công tác triển khai, tổ chức thực hiện bắt đầu từ việc chuẩn bị đến thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ dữ liệu phải nghiêm túc, theo đúng quy định. Xác định nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng đơn vị và cá nhân có liên quan.

Tổ chức điều tra đúng đối tượng, bảo đảm số liệu chính xác, phản ánh đúng thực trạng quy mô, đặc điểm dân số trên địa bàn.

Bảo đảm thông tin điều tra đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót. Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Tổng điều tra đúng chế độ hiện hành, tiết kiệm và hiệu quả.

Thực hiện Quyết định 772 của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ Trung ương đã ban hành phương án Tổng điều tra; tại Vĩnh Long, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 14 về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh, BCĐ tỉnh đã đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

TRẦN PHƯỚC