Tập trung giải phóng mặt bằng thông qua nhiều giải pháp thích hợp

Cập nhật, 14:39, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)

Sáng 14/9/2018, ông Nguyễn Minh Tho- Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, đã đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 tại xã Tân An Hội (Mang Thít).

Đoàn khảo sát thực tế tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã.
Đoàn khảo sát thực tế tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã.

Đến nay, xã Tân An Hội đã thực hiện đạt 12 tiêu chí, còn lại 7 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, tổ chức sản xuất, y tế.

Trong đó, tiến độ thi công một số công trình hạ tầng còn chậm, nhất là công trình giao thông đang gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng. Tiêu chí nhà ở dân cư còn 14 căn không thuộc diện được hỗ trợ, đang vận động cất nhà theo chuẩn quy định.

Đoàn khảo sát thực tế tại cụm công trình các trường học và đường giao thông.
Đoàn khảo sát thực tế tại cụm công trình các trường học và đường giao thông.

Đồng thời, đang vận động thêm 50 thẻ để đạt chỉ tiêu BHYT trong tiêu chí y tế. Hiện, huyện đang tiếp tục chỉ đạo nâng chất tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí quốc phòng và an ninh vì có rất nhiều biến động.

Đoàn làm việc tại xã Tân An Hội.
Đoàn làm việc tại xã Tân An Hội.

Ông Nguyễn Minh Tho lưu ý, cần nâng chất các tiêu chí đã đạt, tập trung công tác giải phóng mặt bằng với những giải pháp thích hợp cho từng đối tượng, nhờ người có uy tín cùng vận động, đề ra giải pháp thi công và điều chỉnh hồ sơ có liên quan, trong đó phải đạt mục tiêu cuối cùng là chất lượng công trình;

đồng thời, cần rà soát điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống người dân; quan tâm nâng chất cảnh quan môi trường và làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Về phía tỉnh, sẽ tổ chức tập huấn, cầm tay chỉ việc hỗ trợ các xã thực hiện đạt tiêu chí tổ chức sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI