Chuẩn bị cho kỳ họp bất thường và kỳ họp cuối năm 2018

Cập nhật, 16:13, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)

Ngày 14/9/2018, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8.

Trong phiên họp thường kỳ tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh xem xét các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 9) và kỳ họp cuối năm 2018; đồng thời đóng góp ý kiến cho kế hoạch giám sát chuyên đề của thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh vào tháng 10 và thống nhất một số nội dung để chất vấn giữa hai kỳ họp.  

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị kịp thời và đầy đủ các tờ trình kèm theo các hồ sơ có liên quan. UBND tỉnh trình các Ban HĐND tỉnh thẩm tra đúng thời hạn luật định các tờ trình để trình tại kỳ họp bất thường và kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh.

HẢI YẾN