Vũng Liêm

Hơn 34% lao động nông thôn có bằng cấp, chứng chỉ nghề

Cập nhật, 13:48, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)

Đáng chú ý là giai đoạn 2008- 2018, huyện xây dựng việc thực hiện chính sách và phối hợp ngành chuyên môn tỉnh hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp nghề và học nghề ngắn hạn được 389 lớp dạy nghề, có 11.346 lao động nông thôn tham gia.

Số lao động có tay nghề tăng lên hàng năm góp phần nâng dần tỷ lệ lao động trong độ tuổi khu vực nông thôn. Tính đến tháng 5/2018, số lao động có tay nghề, lao động có văn bằng, chứng chỉ toàn huyện chiếm tỷ lệ 34,18% (35.020 người), so năm 2008 tăng 7,38%.

Các ngành nghề đào tạo phổ biến như nghề tiểu thủ công nghiệp, nấu ăn, kỹ thuật nông nghiệp, công nhân xây dựng, đan thảm lục bình,… là những ngành nghề gắn liền với việc làm tại chỗ, tạo việc làm tại địa phương cho người lao động. Được biết lao động nông thôn có việc làm sau học nghề đạt 78,63%.

ĐÀO NHIỄN