TX Bình Minh

Thêm 136 hộ dân xã Mỹ Hòa sắp có nước sạch

Cập nhật, 13:53, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)

Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước xã Mỹ Hòa (TX Bình Minh).

Tổng mức đầu tư công trình hơn 1,312 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Thời gian thực hiện từ 2018- 2020.

Dự án cung cấp nước sạch cho 136 hộ dân, các cơ quan, trường học và các cơ sở dịch vụ thuộc 4 ấp: Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ An, Mỹ Hưng.

PHÚC- HIỀN