Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội

Cập nhật, 16:34, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)

Ngày 10/7/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội để đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các cấp và cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh đã báo cáo về ban 346 tin bằng nhiều hình thức như: văn bản, điện thoại hoặc trực tiếp thông qua thảo luận tại các kỳ hội nghị báo cáo viên của tỉnh.

Nội dung phản ánh tập trung vào tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018; hội nghị lần thứ 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV và nhiều vấn đề cần quan tâm như hoạt động của “Hội Thánh đức chúa trời”, tình hình sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân…

Công tác nghiên cứu, nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội trong 6 tháng cuối năm  tập trung vào củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; đồng thời có giải pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của cộng tác viên thực hiện tốt các quy chế đã đề ra.

Bên cạnh, các cấp ủy, các ngành và cộng tác viên dư luận xã hội cần quan tâm theo dõi, nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các sự kiện, tình hình thời sự diễn ra trong nước và thế giới.

Tin, ảnh: YẾN- NGA