Tam Bình

84,64% dân số tham gia BHYT

Cập nhật, 13:54, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, huyện Tam Bình có 116.240 người tham gia BHYT lần đầu và đáo hạn, nâng toàn huyện có hơn 132.200 người tham gia, chiếm 84,64% dân số.

Gần 10.300 đối tượng hộ gia đình tham gia, tăng hơn 2 lần so số tăng bình quân hàng năm. Huyện Tam Bình cấp kinh phí trên 5.385.000.000đ mua 11.902 thẻ BHYT cấp cho 100% đối tượng thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Toàn huyện có 10/17 xã đạt tỷ lệ dân số tham gia BHYT, chiếm 85% trở lên (xã Loan Mỹ chiếm 100%); thấp nhất là xã Bình Ninh và Phú Thịnh đạt tỷ lệ tương đương 76%.

Theo BHXH huyện Tam Bình, số người tham gia BHYT thuộc đối tượng học sinh, hộ gia đình tự đóng tăng cao do thực hiện tốt công tác truyền thông, tư vấn, đối thoại trực tiếp hộ dân cư ấp- khóm, quyền lợi người tham gia BHYT nâng lên; thông tuyến khám chữa bệnh...

LÊ SÁU