Kinh tế tập thể tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động

Cập nhật, 17:59, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)

Đánh giá kết quả phát triển kinh tế tập thể- hợp tác xã (KTTT- HTX) của Liên minh HTX ngày 12/7/2018, cho thấy trong 6 tháng đầu năm, KTTT- HTX tiếp tục được củng cố để nâng cao chất lượng hoạt động, đã thành lập mới 14 HTX, nhất là HTX trong lĩnh vực nông nghiệp.

 Tỉnh hiện có 63 HTX lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động theo loại hình dịch vụ, hỗ trợ đầu vào và đầu ra sản phẩm cho thành viên
Tỉnh hiện có 63 HTX lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động theo loại hình dịch vụ, hỗ trợ đầu vào và đầu ra sản phẩm cho thành viên

Đến nay toàn tỉnh có 152 HTX và 1 Liên hiệp HTX với 7.938 thành viên, 8.169 lao động, tổng vốn điều lệ 143,56 tỷ đồng.

Theo lĩnh vực ngành nghề, hoạt động của nhiều HTX ở các lĩnh vực giao thông vận tải, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ, tín dụng nhân dân khá ổn định về quy mô, năng lực và chất lượng. Các HTX điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy nội lực, phát triển thông qua các hoạt động đầu tư vốn, mở rộng quy mô, ngành nghề.

Các HTX đã phát huy tốt vai trò, vị trí của mình trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tuy nhiên, theo Liên minh HTX, tình hình KTTT- HTX địa phương hiện nay còn nhiều tồn tại, yếu kém, hoạt động HTX còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh năng lực quản lý điều hành của HĐQT một số HTX còn yếu, chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh khả thi; nhiều HTX chưa thực hiện có hiệu quả hoạt động liên kết, liên doanh.

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC