10 năm thực hiện Chương trình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích vượt 1,5 lần

Cập nhật, 04:34, Thứ Năm, 05/07/2018 (GMT+7)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 23 về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Qua 10 năm thực hiện, theo đánh giá của Tỉnh ủy, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn được cải thiện, đời sống người dân được nâng lên.

Sự thay đổi đó được thể hiện thông qua việc nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa với năng suất, chất lượng, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt cao hơn.

Theo đó, giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 197,7 triệu đồng/ha (mục tiêu đề ra 129 triệu đồng/ha- vượt 1,5 lần); thu nhập bình quân nhân khẩu nông thôn đạt 33 triệu đồng/người/năm, tăng 4,5 lần so năm 2008 và vượt chỉ tiêu đề ra (mục tiêu tăng gấp 3 lần);

tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật tăng nhanh và vượt chỉ tiêu đến năm 2020 (đạt 63,1%- vượt 13%); tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 3,71% (thấp hơn trung bình của vùng)…

Theo đánh giá, qua thực hiện chủ trương này, nông dân ngày càng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, đặc biệt là khi thực hiện chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giúp cho trình độ dân trí ngày càng nâng lên, khả năng tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng nhiều.

Nông dân tích cực mở rộng phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

BÙI THANH