Xuất khẩu lao động tăng gần 100%

Cập nhật, 11:16, Thứ Sáu, 15/06/2018 (GMT+7)

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trong tháng 5/2018, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 3.090 lao động (tăng 24% so với cùng kỳ), trong đó, xuất khẩu lao động 135 lao động (tăng 55% so với cùng kỳ).

Lũy kế từ đầu năm giải quyết việc làm cho 12.350 lao động (tăng 8,6% so với cùng kỳ), đạt 65% kế hoạch năm, trong đó, xuất khẩu lao động 713 lao động (tăng 99,7% so với cùng kỳ), đạt 47,53% kế hoạch năm.

Ngoài ra, ngành còn triển khai công tác dạy nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2018 cho 260 đại biểu là cán bộ Hội Cựu chiến binh và cộng tác viên công tác xã hội cấp xã.

Tập trung hỗ trợ, hướng dẫn các ban ngành, địa phương doanh nghiệp, đơn vị xuất khẩu lao động đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tư vấn tuyển dụng xuất khẩu lao động thống kê số hóa thông tin dữ liệu lao động đi xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh.

MAI ANH