Vĩnh Long được hỗ trợ 17,9 tỷ đồng khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn

Cập nhật, 06:47, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)

Đó là số tiền vừa được Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2018 cho ngân sách để khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn (nạo vét vượt định mức kinh dẫn, cửa lấy nước và kinh chính) vụ Đông Xuân năm 2017- 2018.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước; có trách nhiệm phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành; chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác cùng với nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ để khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn.

MINH DUY