Ngày 26/6/2018, UBND tỉnh Vĩnh Long đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Cập nhật, 14:27, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)

Thời gian đối thoại bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26/6/2018 tại Hội trường Khách sạn Phước Thành IV, số 116-118-120, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long.

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, UBND tỉnh tổ chức đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quý II/2018.

Qua đó, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời nắm bắt, có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh… thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật.

Thời gian đối thoại bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26/6/2018 (thứ ba) tại Hội trường Khách sạn Phước Thành IV, số 116-118-120 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long.

LÝ AN