Phải giảm nhanh lượng thuốc BVTV độc hại

Cập nhật, 05:17, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)

Theo TTXVN, đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- PTNT Nguyễn Xuân Cường tại hội nghị “Định hướng công tác bảo vệ thực vật (BVTV) trong tình hình mới” của Bộ Nông nghiệp- PTNT tổ chức ngày 15/5/2018.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, hiện nay, Việt Nam đang sử dụng 100.000 tấn thuốc BVTV mỗi năm và bất cập lớn là sự lạm dụng thuốc BVTV gây độc hại cho chính người sản xuất, cộng đồng, giảm sự cạnh tranh sản phẩm, giảm sinh thái môi trường, gây thoái hóa đất đai…

Do đó, trước hết phải giảm về cơ học, đặc biệt phải có lộ trình ngay với nhóm thuốc trừ cỏ, nhóm có độc tố cao được sản xuất đã lâu mà hiện không phù hợp nhiều với sinh thái; nhóm thuốc quá nhiều trên một đối tượng cây trồng, điển hình thuốc BVTV cho lúa chiếm 30% loại thuốc.

PV