Công bố vận hành phần mềm Cơ sở dữ liệu về an toàn vệ sinh thực phẩm

Cập nhật, 16:14, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)

 

Lễ công bố vận hành chính thức phần mềm Cơ sở dữ liệu về ATVSTP
Lễ công bố vận hành chính thức phần mềm Cơ sở dữ liệu về ATVSTP

Sáng 15/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ công bố vận hành chính thức phần mềm Cơ sở dữ liệu  về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP).

Cụ thể, phần mềm đã tạo lập được cơ sở dữ liệu thông tin cơ bản về doanh nghiệp có liên quan đến ATVSTP; thống nhất cấp phát tài khoản cho từng vị trí tại từng đơn vị có ít nhất 2 tài khoản để khai thác phần mềm. Địa chỉ trang web truy cập phần mềm là http://antoanvesinhthucpham.vinhlong.gov.vn.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long, kể từ ngày 15/5/2018- sau khi vận hành chính thức, các sở ngành gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở công thương, Sở Nông nghiệp- PTNT, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp thực hiện, vận hành phần mềm cơ sở dữ liệu ATVSTP.

Cụ thể, tổ chức đưa vào khai thác sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu ATVSTP; phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức, viên chức phụ trách thực hiện tốt việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về vấn đề ATVSTP trên địa bàn tỉnh; quản lý, kiểm tra và duy trì vận hành kỹ thuật phần mềm;…

Các đơn vị có liên quan đều thống nhất về việc vận hành chính thức phần mềm Cơ sở dữ liệu về ATVSTP.
Các đơn vị có liên quan đều thống nhất về việc vận hành chính thức phần mềm Cơ sở dữ liệu về ATVSTP.

Phần mềm cơ sở dữ liệu ATVSTP nhằm phục vụ khai thác, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời cho người dân, doanh nghiệp cũng như phục vụ việc quản lý nhà nước chuyên ngành và liên quan về ATVSTP.

Xem lại các thao tác sử dụng và truy cập phần mềm trên máy tính.
Xem lại các thao tác sử dụng và truy cập phần mềm trên máy tính.

Tin, ảnh: NGỌC LIỄU