Có 1.020 văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ

Cập nhật, 21:39, Chủ Nhật, 15/04/2018 (GMT+7)

Theo đó, hiện toàn tỉnh có 1.020 văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ. Trong đó, có 906 nhãn hiệu, 104 kiểu dáng công nghiệp, 2 sáng chế và 7 giải pháp hữu ích, 1 chứng nhận chỉ dẫn địa lý sản phẩm bưởi Năm Roi Bình Minh.

Trong năm 2018, BCĐ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Vĩnh Long tiếp tục đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ xác lập, khai thác quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Chú trọng công tác tuyên truyền, rà soát nhu cầu các đối tượng có tiềm năng, tăng cường hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn và thiết kế (logo, bao bì, tem, nhãn, kiểu dáng).

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và cộng đồng về tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ, hình thành ý thức đăng ký xác lập quyền, bảo vệ tài sản trí tuệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường sức cạnh tranh, phù hợp với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế.

KHÁNH NGUYỄN