11,5 tỷ đồng thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn"

Cập nhật, 09:31, Thứ Năm, 12/04/2018 (GMT+7)

UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện các hoạt động Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn" năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu của đề án là đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh và của từng địa phương; đào tạo nguồn nhân lực để phát triển các ngành nghề thế mạnh của từng khu vực, từng mô hình điển hình và theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với hiệu quả giải quyết việc làm, tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn;

chú trọng đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, xuất khẩu lao động. Góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện lồng ghép các hoạt động Đề án 1956 với các chương trình, đề án, dự án khác nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện đề án;

thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn gắn với các hỗ trợ phát triển ngành nghề lao động; đào tạo nghề gắn với các chính sách an sinh xã hội, thực hiện các công trình phúc lợi xã hội và góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững.

Năm 2018, tỉnh phấn đấu đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 6.000 lao động nông thôn; đào tạo, bồi dưỡng cho 253 lượt cán bộ, công chức xã.

Trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng: bí thư, phó bí thư đảng ủy xã; chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND, UBND xã; cán bộ chuyên trách cấp xã, công chức phụ trách địa chính- nông nghiệp, môi trường, văn hóa- xã hội, văn phòng- thống kê, kế toán,…Tổng kinh phí thực hiện Đề án năm 2018 là 11,5 tỷ đồng.

MINH DUY