Điện lực TX Bình Minh

Phát động chương trình ấp- khóm văn hóa tiết kiệm điện năm 2018

Cập nhật, 13:38, Thứ Ba, 13/03/2018 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Điện lực TX Bình Minh tổ chức lễ phát động chương trình ấp- khóm văn hóa tiết kiệm điện năm 2018.

Chương trình ấp- khóm văn hóa tiết kiệm điện năm 2018 được Điện lực TX Bình Minh triển khai thực hiện tại xã Đông Thành, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nguồn điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả như:

xây dựng kế hoạch sản xuất, sinh hoạt hợp lý, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu hao năng lượng vào giờ cao điểm, giảm số lượng và công suất chiếu sáng hợp lý đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn quảng cáo và kinh doanh dịch vụ…

Nhằm tạo sức lan tỏa phong trào tiết kiệm điện trong cộng đồng dân cư và trở thành thói quen hàng ngày của từng cá nhân trong xã hội.

Chương trình ấp- khóm văn hóa tiết kiệm điện được Điện lực TX Bình Minh triển khai thực hiện hơn 3 năm qua tại 3/8 xã- phường trên địa bàn như: Thuận An, Đông Thạnh và phường Cái Vồn.

Kết quả được các cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực hưởng ứng và mang lại hiệu quả bước đầu rất khả quan.

Cụ thể, các xã- phường đã tiết kiệm được gần 10 triệu kWh điện, tương đương 15,6 tỷ đồng. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

HOÀNG MINH