Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- Hội Cựu chiến binh tỉnh

Phối hợp xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh, lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Cập nhật, 05:53, Thứ Ba, 13/03/2018 (GMT+7)

Đây là một trong những nội dung phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh giai đoạn 2017- 2022.

Đại tá Phùng Văn Mười- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (bên phải)- và Thiếu tướng Đoàn Văn Thắng- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh- trao đổi biên bản ghi nhớ chương trình phối hợp.
Đại tá Phùng Văn Mười- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (bên phải)- và Thiếu tướng Đoàn Văn Thắng- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh- trao đổi biên bản ghi nhớ chương trình phối hợp.

Ngoài ra, 2 bên thống nhất sẽ phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối, của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước.

Tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phối hợp thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ, quân đội, các cấp hội và địa phương phát động.

Tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH