Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Cập nhật, 18:16, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

 

Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Kỷ niệm chương Bảo vệ pháp chế cho cá nhân tiêu biểu
Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Kỷ niệm chương Bảo vệ pháp chế cho cá nhân tiêu biểu

Tại hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ngày 12/1, đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã lưu ý thời gian tới: tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh, đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, không để người vô tội bị oan, không bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra và nhanh chóng triển khai thực hiện nghiêm những kiến nghị của Đoàn công tác số 7 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Trong công tác thi đua, cần bám sát các chỉ tiêu đề ra, khắc phục được những yếu kém và xây dựng điển hình mới, tốt.

Năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Nổi bật, trách nhiệm thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục được tăng cường; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo đạt 95,2% (vượt 5,2%); tỷ lệ giải quyết của cơ quan điều tra đạt 89,44% (vượt 9,44%); tỷ lệ truy tố đạt 100% (vượt 5%); truy tố đúng thời hạn và đúng tội danh đạt 100%.

Đồng chí Trần Đắc Chiến- Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao cờ thi đua dẫn đầu khối cho các tập thể
Đồng chí Trần Đắc Chiến- Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao cờ thi đua dẫn đầu khối cho các tập thể

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng đảm bảo hoạt động tư pháp tuân thủ đúng pháp luật.

Số lượng kháng nghị dân sự đạt tỷ lệ 109,7% (tăng 78,18% so cùng kỳ), chất lượng kháng nghị đạt 96,15%. Công tác tiếp dân luôn được chú trọng và tổ chức thực hiện đúng quy định.

Tin, ảnh: HUỆ- NGA