Vũng Liêm

Hơn 98% hộ gia đình tham gia BHYT

Cập nhật, 05:12, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)

Cụ thể có 43.137/44.000 hộ gia đình trên địa bàn huyện tham gia BHYT, đạt 98,03%.

Trong những năm gần đây, nhất là trong năm 2017, các thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT được phổ biến rộng và đi vào chiều sâu, có trọng tâm, phù hợp với từng nhóm đối tượng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng;

trong đó chú trọng việc tiếp cận trực tiếp đến với từng đối tượng, giải đáp thắc mắc cụ thể từng nội dung được tập trung thực hiện và có hiệu quả. Bên cạnh, nhờ hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa cũng như quyền lợi của đối tượng thụ hưởng khi có thẻ BHYT nên người dân có ý thức hơn trong việc tham gia.

Đồng thời, cơ quan BHXH huyện đã mạnh dạn tham mưu Huyện ủy, UBND huyện văn bản uốn nắn, chỉ đạo công tác triển khai, thực hiện chính sách BHYT học sinh, thống kê số liệu người dân đi khỏi địa bàn để tính độ bao phủ,…

Theo đánh giá ngành chuyên môn, số người tham gia BHYT tăng trên 10.000 người so năm 2016, đến nay tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 77,6%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra.

HỒNG LÊ