TP Vĩnh Long

Còn 49 trường hợp lấn chiếm đất công gây khó khăn trong quá trình xử lý

Cập nhật, 05:11, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Vĩnh Long về giải quyết tình hình lấn chiếm đất công, sông, kinh, rạch, cống, hẻm, đường giao thông trên địa bàn, đến nay TP Vĩnh Long đã cơ bản hoàn thành xử lý việc lấn chiếm này.

Theo đó, thành phố đã xử lý giải quyết xong 1.741/1.790 trường hợp (72.981m2), trong đó tạm thời tồn tại 1.412 trường hợp, cho hợp thức hóa 226 trường hợp, tự khắc phục tháo dỡ 94 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp.

Như vậy hiện thành phố còn 49 trường hợp (1.959m2 đất) đang gây khó khăn cho địa phương trong quá trình xử lý, đặc biệt 22 hộ đang chiếm dụng thuộc Phường 3 và Phường 4.

Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long Nguyễn Trung Kiên cho biết: UBND thành phố đã kiến nghị về UBND tỉnh đối với những trường hợp vượt quá khả năng giải quyết để có biện pháp xử lý nghiêm minh, sớm xử lý dứt điểm tình hình lấn chiếm đất công trên địa bàn đã tồn tại nhiều năm qua.

NGUYỄN SƠN