Năm 2017: 1.687 thủ tục hành chính được công bố

Cập nhật, 14:01, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)

Nhằm đơn giản hóa những bộ thủ tục hành chính (TTHC) còn rườm rà, phức tạp của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công khai, thống nhất trong thực hiện TTHC;

tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu thông tin, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC; năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành 52 quyết định để công bố 1.687 TTHC (công bố mới: 542 TTHC; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 194 TTHC; bãi bỏ: 951 TTHC).

Các TTHC sau khi được công bố đều được đăng tải đầy đủ trên cổng thông tin của tỉnh, của các cơ quan có giải quyết TTHC giúp cá nhân, tổ chức tra cứu thực hiện dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả.

Nhiều TTHC đã được các cơ quan chuyên môn mở rộng cách thức thực hiện thông qua việc cho tổ chức, cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả qua bưu điện, rút ngắn thời gian giải quyết một số TTHC, điều chỉnh quy cách thành phần hồ sơ thông qua việc yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu… nhằm giảm chi phí thực hiện cho người thực hiện.

KIM NGÂN