Dạy nghề cho gần 6.750 lao động nông thôn

Cập nhật, 05:38, Thứ Tư, 06/12/2017 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Long đã mở 258 lớp dạy nghề với gần 6.750 lao động nông thôn (LĐNT) theo học, đạt gần 123% kế hoạch năm.

Việc dạy nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả sẽ thúc đẩy phát triển nông thôn mới, giúp nông dân thoát nghèo, có cuộc sống tốt hơn
Việc dạy nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả sẽ thúc đẩy phát triển nông thôn mới, giúp nông dân thoát nghèo, có cuộc sống tốt hơn

Theo đánh giá của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, đạt được kết quả trên nhờ sự nỗ lực của các ngành, các địa phương trong việc tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho LĐNT, để người dân học nghề xong được làm đúng nghề đã học.

Qua đó, tăng cường công tác khảo sát, quy hoạch ngành nghề LĐNT; nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu tìm việc làm của LĐNT.

Ngoài ra, ngành đã điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho LĐNT, đặc biệt là nhu cầu học nghề của người LĐ tại các xã đang xây dựng nông thôn mới, các doanh nghiệp, hợp tác xã và làng nghề truyền thống để có kế hoạch đào tạo nghề phù hợp.

Các mô hình đào tạo nghề trong doanh nghiệp gắn với giới thiệu việc làm cho LĐNT, đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, theo nhu cầu học nghề thực tế của LĐNT, nhằm đảm bảo cho họ có việc làm phù hợp, góp phần ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: SÔNG TRĂNG