Cần những hiến kế tâm huyết để tăng trưởng bền vững

Cập nhật, 05:33, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)

Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi đan xen khó khăn, nhất là khí hậu, thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, giá cả nông sản thiếu ổn định đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất của người dân, doanh nghiệp. 

Nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các ngành, các cấp, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của nhân dân trong tỉnh phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá và các lĩnh vực đạt khá toàn diện.

Rất cần những hiến kế tâm huyết mang tính khả thi cho sự tăng trưởng bền vững của tỉnh. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh và TP Vĩnh Long tìm hiểu mô hình nuôi ếch.
Rất cần những hiến kế tâm huyết mang tính khả thi cho sự tăng trưởng bền vững của tỉnh. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh và TP Vĩnh Long tìm hiểu mô hình nuôi ếch.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, trong năm 2017, tỉnh thực hiện đạt 19/26 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tuy nhiên, còn 7 chỉ tiêu không đạt; trong đó 6 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch, 1 chỉ tiêu đạt 78,5% kế hoạch.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 31.035 tỷ đồng, tăng 5,62% so với năm 2016, trong đó giá trị sản xuất ngành nông nghiệp- thủy sản tăng 2,14%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,25%; giá trị các ngành dịch vụ tăng 6,54%.

Điều đáng ghi nhận là trong những tháng cuối năm, sản xuất nông nghiệp từng bước phục hồi và tăng trưởng trở lại do điều kiện sản xuất có thuận lợi hơn.

Nguyên nhân chính do tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chủ động triển khai thực hiện, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển vùng sản xuất, vùng nguyên liệu cây ăn trái, rau màu, tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, cũng như chủ động thực hiện những biện pháp nhằm giảm tác động ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Từ kết quả trên, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp- thủy sản ước đạt 22.127 tỷ đồng, tăng 2,14% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong lĩnh vực thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 40.878 tỷ đồng, tăng 9,93%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 420 triệu USD, tăng 16,14% so với năm 2016.

Thu hút đầu tư đạt được kết quả đáng khích lệ; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng được tập trung. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 12.373 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Về xây dựng nông thôn mới, đến 31/10/2017, toàn tỉnh có 33 xã được quyết định đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 8 xã so với đầu năm 2017.

Về văn hóa xã hội, công tác GD- ĐT, y tế có những đổi mới tích cực. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong năm, đã giải quyết việc làm mới cho 25.100 lao động, vượt 31,57% kế hoạch đề ra; trong đó, xuất khẩu 1.000 lao động, đạt 142,85% kế hoạch; thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công … Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 3,77%, giảm 1% so với năm 2016.

Cần những hiến kế tâm huyết

Tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh nhất là đối với các doanh nghiệp lớn đứng đầu các chuỗi giá trị.
Tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh nhất là đối với các doanh nghiệp lớn đứng đầu các chuỗi giá trị.

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu nhất định nhưng tình hình kinh tế- xã hội trong tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chững lại và tốc độ phát triển thấp so với các tỉnh- thành trong khu vực. Nông nghiệp chưa thể phục hồi hoàn toàn, dư địa tăng trưởng còn thấp do sản xuất manh mún, nhỏ lẻ.

Công nghiệp tuy phát triển khá nhưng không duy trì được đà tăng trưởng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn…

Theo báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, bên cạnh những mặt đạt được, công tác điều hành, xử lý công việc của UBND tỉnh và một số ngành, địa phương có lúc, có mặt chưa được chủ động, quyết liệt, hiệu quả chưa cao.

Theo đó, các chỉ tiêu kinh tế có tăng so với cùng kỳ nhưng mức tăng chưa cao, còn 7/11 chỉ tiêu về kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 5,62% và không đạt kế hoạch đề ra (7%).

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ của kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Theo đó, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 5,5%, giá trị sản xuất ngành nông- lâm- thủy sản tăng 1,32% và chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,5%, giá trị các ngành dịch vụ tăng 5,4%...

Trong điều kiện dự báo còn khó khăn, để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tăng chất lượng, hiệu quả và nâng cao năng suất lao động.

Ngoài ra, tỉnh sẽ huy động hiệu quả các nguồn lực để thực hiện 3 đột phá chiến lược; tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn vốn ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn gắn với xây dựng phát triển nông thôn mới.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018. Bên cạnh, tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh như tăng cường tổ chức đối thoại định kỳ với doanh nghiệp;

các hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp tỉnh với các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn đứng đầu các chuỗi giá trị…

Và để thực hiện tốt các giải pháp trên, góp phần có hiệu quả thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết năm 2018 cũng như tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X rất cần những hiến kế tâm huyết mang tính khả thi cao của các đại biểu HĐND tại kỳ họp lần này.

Bài, ảnh: TÂM HUỆ