Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư đảm bảo cả phần lễ lẫn phần hội

Cập nhật, 07:29, Thứ Ba, 07/11/2017 (GMT+7)

Đó là hướng dẫn của UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017 nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11).

Theo đó, các khu dân cư tùy tình hình thực tế để chọn ngày tổ chức trong khoảng thời gian từ 1- 18/11. Trong phần lễ, sẽ báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phương hướng thực hiện năm 2018.

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương và nội dung của cuộc vận động, đồng thời phát động thi đua ở khu dân cư để vận động nhân dân thực hiện.

Trong phần hội, khuyến khích các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi đậm nét truyền thống văn hóa của địa phương. Tùy theo điều kiện của khu dân cư có thể tổ chức “bữa cơm đoàn kết” tạo không khí đoàn kết, ấm cúng.

BÙI THANH